Sebutkan nama nama malaikat beserta tugasnya

Sebutkan nama nama malaikat beserta tugasnya

Nama-nama  malaikat  serta tugas dari masing-masing  malaikat tersebut  adalah

  1. Malaikat jibril yang bertugas  menyampaikan wahyu kepada rasul utusan Allah
  2. Malaikat mikail yang bertugas menurunkan hujan
  3. Malaikat israfil yang bertugas meniup sangkakala
  4. Malaikat izrail yang bertugas mencabut nyawa
  5. Malaikat raqib yang bertugas mencatat amal  kebaikan
  6. Malaikat atid yang bertugas mencatat amal  kejahatan
  7. Malaikat mungkar yang bertugas menanyakan manusia di alam kubur
  8. Malaikat nakir yang bertugas menanyakan manusia di alam kubur
  9. Malaikat malik ridwan yang bertugas menjaga pintu syurga
  10. Malaikat malik zabaniah yang bertugas menjaga pintu neraka

Pembahasan

Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari nur ( cahaya). Malaikat tidak dapat di lihat dengan mata manusia sehingga digolongkan dalam golongan makhluk ghaib. Malaikat merupakan makhluk yang ta’at kepada Allah yang selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah