Sikap akhir setelah lembing lepas dari tangan adalah

Sikap akhir setelah lembing lepas dari tangan adalah….

a kedua kaki kangkang dan badan berdiri tegak
b kedua kaki rapat dan badan membungkuk
c kaki kanan didepan, badan membungkuk, dan kaki kiri diangkat ke belakang
d kaki kiri di depan, badan berdiri tegak, dan kaki kanan di angkat

Jawaban:

d

Penjelasan:

kaki kiri di depan, badan bersiri tegal dan kaki kanan diangkat