Kegiatan industri banyak dijumpai di daerah

Kegiatan industri banyak dijumpai di daerah…

A. Pantai
B. Pegunungan
C. Dataran rendah
D. Dataran tinggi

Jawaban:

c.dataran rendah