Quiz Temukan Jawabanmu Disini

Tuliskan bunyi hukum newton 1 2 dan 3

Tuliskan bunyi hukum newton I, II, III

jawaban:

Bunyi Hukum Newton ke 1 ;

Bunyi: “Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap”.

Bunyi hukum Newton ke 2;

Bunyi: “Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya (resultan gaya) yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya”.

Bunyi Hukum Newton ke 3 ;

Bunyi: “Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang di terima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan”.