Quiz Temukan Jawabanmu Disini

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar artinya

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar artinya

Apa arti “Subhanallah walhamdulillah wa la ila haillawlah waulah hu akbar wa la kuata ilabila …..”

JAWABAN :

Arti dari Subhanallah walhamdulillah wa la ila haillallah wallah hu akbar wa la kuata ilabila adalah Maha Suci Allah, dan segala puji bagi Allah, dan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar dan tiada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah.

Pembahasan

Jika kita ingin tenang, banyak berdzikir. Jika ingin tenang dan tentram ingatlah Allah.

Salah satu kalimat dzikir yang biasa diucapkan Rasullullah adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ila haillallah wallah hu akbar.

Beberapa Hadits Nabi tentang kalimat dzikir Subhanallah walhamdulillah wa la ila haillallah wallah hu akbar.

  1. Rasulullah SAW. bersabda, “Lazimkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akhbar, kerana semua itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohon”. (HR Ibnu Majah)
  2. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW. berkata : “Membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada seisi dunia.” (Hadith Riwayat Muslim)

Arti perkalimat dari dzikir

Subhanallah artinya Maha suci Allah

Walhamdulillah artinya dan segala puji hanya bagi Allah

Wa la ilaha illallah artinya dan tiada tuhan selain Allah

Wallahu Akbar artinya dan Allah maha besar

Wa la Haula wa la quwwata illa billah= dan tiada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah.