Quiz Temukan Jawabanmu disini

Guru wilangan lan guru lagu

Guru wilangan lan guru lagune ing tembang dhuwur, yaiku​

JAWABAN:

Guru gatra yaiku cacahe gatra ing saben pada (bait). Guru wilangan yaiku cacahing wanda ing saben sagatraCacah guru gatra tembang pangkur ana 7.

Guru lagu tembung pangkur yaiku a, i, u, a, u, a, i.

Guru wilangan tembung pangkur yaiku 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8