Quiz Temukan Jawabanmu Disini

Contoh penerapan tata krama dalam bersikap adalah

3. Contoh penerapan tata krama dalam bersikap adalah ..

a. menyilangkan kaki dan tanganb. merapatkan jarak kedua kakiC. mengangguk kecil tanda perhatiand. membusungkan bahu atau dada

jawaban:

Contoh penerapan tata krama dalam bersikap adalah C.mengangguk kecil tanda perhatian.

 

Pembahasan

Tata krama adalah sebuah tata cara perilaku baik manusia, tata krama biasanya muncul atau timbul disebabkan oleh faktor lingkungan yang ada disekitar diri seseorang.

 

 

Manfaat tata karma dalam kehidupan adalah :

1. Menjadikan diri sebagai insan yang lebih disegani, dihormati, dan disenangi orang lain.

2. Memudahkan hubungan baik diri sendiri dengan orang lain.

3. Memberikan keyakinan kepada diri sendiri dalam setiap situasi.

 

Beberapa Contoh perilaku yang sesuai dengan tata krama:

1. Menyapa dengan ramah ketika bertemu atau berpapasan dengan seseorang yang dikenal.

2. Mencium tangan kedua orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah.

3. Tidak membelakangi yang lebih tua.