Orang yg bertugas mengamati seseorang adalah

Orang yg bertugas mengamati seseorang adalah