Quiz Temukan Jawabanmu Disini

Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan pancasila sila ke

Berdoa sebelum makan merupakan pengamalan pancasila sila ke-…?

JAWABAN :

Berdoa sebelum makan adalah merupakan pengamalan Pancasila SILA PERTAMA yang berbunyi KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sila pertama ini mengandung nilai-nilai ketuhanan termasuk di dalamnya masalah peribadatan seperti doa.