Quiz Temukan Jawabanmu Disini

Benda akan menjadi bermuatan positif apabila?

Benda akan menjadi bermuatan positif apabila?

Jawaban:

Benda dikatakan positif jika jumlah muatan positif (proton) lebih banyak daripada muatan negatif (elektron). Sebuah benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak dibandingkan jumlah proton (kelebihan elektron). Sebuah benda dikatakan bermuatan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah neutron.

 

 

 

SemogaMembantuYaa>>>