Apa yang kamu ketahui tentang salat qasar?

Apa yang kamu ketahui tentang salat qasar?

Jawaban:

Salat Qasar adalah salat Fardhu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan salat yang boleh diqasar adalah salat Dzuhur, Ashar, dan Isya. Sedangkan salat Maghrib dan Subuh tidak boleh diqasar. Orang yang boleh menqasarkan sholat adalah orang yang musafir ( orang yang sedang dalam perjalanan jauh ) dan perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat.

SemogaMembantuYaa>>>