Berikut ini merupakan jenis passing dipermainan bola basket,kecuali ….

Berikut ini merupakan jenis passing dipermainan bola basket,kecuali ….
a. hook pass
b. baseball pass
c. underhead pass
d. bounce pass
e. reverse pass

Jawaban:

C.Underhead pass

 

SemogaMembantuYaa>>>