4. Pemain yang bertugas sebagai penyerang

4. Pemain yang bertugas sebagai penyerang dalam bola voli dinamakan
a. smasher
b. sett upper
c. libero
d. server
e. tosser

Jawaban:

A=SMASHER

SemogaMembantuYaa>>>