24. Gerakan tangan membuang selendang pada sebuah tari Jawa dinamakan …

24. Gerakan tangan membuang selendang pada sebuah tari Jawa dinamakan …
A. kebyok
B. kebyak
C. ngembat
D. seblak​

Jawaban:

 D.seblak

SemogaMembantuYaa>