tuliskan contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua dan contoh perilaku menghormati dan menghargai guru

tuliskan contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua dan contoh perilaku menghormati dan menghargai guru

Jawaban:

Contoh sikap patuh kepada orangtua dan guru adalah sebagai berikut :

 

1. Melaksanakan seluruh nasihat serta nasihat orangtua dan guru.

 

2. Tidak berdusta kepada orangtua dan guru.

 

3. Memohon izin kepada orangtua/guru apabila ingin meninggalkan rumah/kelas.

 

4. Menjaga nama baik orangtua dan guru.

SemogaMembantuYaa>>>