BPUPKI diketahui oleh

BPUPKI diketahui oleh

Jawaban:

diketuai kali ya, diketuainya oleh dr.radjiman w

SemogaMembantuYaa>>>