Sebutkan unsur-unsur manusia(siapa saja)yang terdapat dalam debat?

Sebutkan unsur-unsur manusia(siapa saja)yang terdapat dalam debat?

Jawaban:

Unsur manusia dalam debat:
1)Panitia
2)pendebat
3)moderator
4)pihak penyanggah
5)pihak pendukung
6)juri
7)publik
8)penyedia dana
9)MC(jika dipelukan)

#SemogaMembantuYaa>>>

@powerzoa.com