Sebutkan nama nama sahabat rasulullah saw. Yang tergolong khulafaur rasyidin!!!

Sebutkan nama nama sahabat rasulullah saw. Yang tergolong khulafaur rasyidin!!!

Jawaban:

Nama para sahabat rasulullah yang tergolong dalam khulfaur rasyidin antara lain adalah

  • Abu bakar ash shiddiq
  • Umar bin khattab
  • Ustman bin affan
  • Ali bin abi thalib

Pembahasan

Keempat sahabat nabi yang tersebut namanya diatas merupakan pemimpin kaum muslim setelah nabi muhammad wafat secara berurutan. Khalifah terakhir umat islam adalah ali bin abi thalib . Setelah kekhalufahan ali bin abi thalib, umat islam akhirnya dipimpin oleh muawwiyah bin abi sofyan. Kemimpinan muawwiyah bin abi sofyan menunjukkan dimulainya sistem kerajaan dalam islam yang disebut dengan ummayyah.

#SemogaMembantuYaa>>>

@powerzoa.com